38-400 Krosno
ul. Wolności 1

Konsultacja prof. Fedorowicz z Ukrainy 9.12.2015r