38-400 Krosno
ul. Wolności 1

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS 15.07. 2016 r.