38-400 Krosno
ul. Wolności 1

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS 7.11.2016 r.