Potrzebujesz pomocy

Potrzebujesz pomocy? Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, Fundacja 21 może udzielić Ci pomocy i wsparcia na zasadach określonyc...czytaj więcej

Pomoc dla podopiecznych

Podopieczni Fundacji 21 aby uzyskać pomoc finansową lub rzeczową muszą zwrócić się do Zarządu Fundacji i spełnić poniższe warunki....czytaj więcej

Jak zostać podopiecznym

Aby zostać podopiecznym Fundacji 21 i móc korzystać bezpłatnie z jej usług, należy pobrać deklarację członkostwa, uzupełnić, pod...czytaj więcej