K - Taping w logopedii

Termin K-Taping pochodzi od greckiego słowa kinesis 'ruch' i angielskiego tape 'taśma, plaster'. K-Taping jest skuteczną metodą terapeutyczną, wykorzystującą w terapii logopedycznej plastry, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie wskazań i wspomaga wiele koncepcji terapeutycznych. Zaleta plastrów jest taka, że pacjent otrzymuje jednocześnie terapię wspomagającą do domu. Wiekszość terapii kończy się w chwili zakończenia ćwiczeń, natomiast terapia K-Taping trwa, dopóki pacjeny ma na sobie plaster. Pożądany skutek przynosi poprawnie wykonana aplikacja z użyciem plastra zaprojektowanego specjalnie dla terapii K-Taping. Konieczne jest użycie plastra wysokiej jakości, musi on posiadać określone właściwości i utrzymać tę samą jakość przez wiele dni. Elastyczność taśmy K-Tape jest porównywalna z rozciągliwością mięśni ludzkich. Cechy rozciągliwości plastra odgrywają istotną rolę w poszczególnych technikach plastrowania. K-Taping znajduje zastosowanie w niezwykle szerokim spektrum terapeutycznym i stanowi skuteczne narzędzie dla każdego terapeuty, lekarza lub trenera. K-Taping to nie jest przejaw przejściowej mody, lecz uznana na świecie forma terapii, opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń i badań K-Taping Academy. Uznanie na arenie międzynarodowej opiera się na solidnej, spójnej edukacji oferowanej przez K-Taping Academy w wielu krajach.

Zdjęcie umieszczone na stronie zaczerpnięte ze strony K-Taping Academy:


http://www.k-taping.ca/wp-content/uploads/2014/09/null17298.jpg

 

 

Przykłady wykorzystania metody K-Taping w logopedii:

 • korekcja ustawienia głowy

 • poprawa oddychania, rozluźnienie obręczy barkowej

 • pogłębienie oddechu

 • wydłużenie wydechu i pogłębienie wdechu

 • poprawa funkcjonowania warg

 • lepsza kontrola kącika ust

 • poprawa przełykania

 • poprawa ruchomości krtani

 • poprawa oddychania przez nos

 • poprawa mechaniki żuchwy

 • uniesienie kącika ust

 • rozluźnienie mięśni karku

 • wyprost

 • zmniejszenie wydzielania śliny

 • ustabilizowanie żuchwy

 • zlikwidowanie sklejeń i zaburzeń wywołanych bliznami

 

Techniki aplikacji wykorzystywane w K-Tapingu:

 • mięśniowa

 • więzadłowa

 • korekcyjna

 • limfatyczna

 

Przeciwwskazania:

 • otwarte rany

 • niezagojone blizny

 • skóra pergaminowa

 • stwierdzona alergia na akryl