III Ogólnopolska Konferencja pt. Autyzm-diagnoza i terapia, Krosno 13.10.2017 r.


III Ogólnopolska Konferencja
pt."Autyzm – diagnoza i terapia"
Krosno, 13. października 2017 r.


Fundacj 21 zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt."Autyzm – diagnoza i terapia" w Krośnie pod patronatem naukowym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Krośnie.

Miejsce: Aula PWSZ w Krośnie, ul. Kazmierza Wielkiego 4
 


Plan konferencji:


7:15-8:15 Rejestracja uczestników
8:15-8:20 Otwarcie konferencji


8:20-9:00 dr Barbara Winczura (Wrocław) Jak rozpoznać czy dziecko ma AUTYZM? Wczesna diagnostyka małych dzieci z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
9:00-9:30 dr hab. Jolanta Panasiuk (Lublin) Upośledzony czy geniusz? Od Aspergera do sawanta
9:30-10:00 prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz (Lublin) Wkraczanie w dorosłość osób z ASD: zagrożenia i szanse
10:00-10:30 prof. dr hab. Mirosław Dymon (Rzeszów) Muzykoterapia w profilaktyce i terapii autyzmu.


10:30-10:45 dyskusja
10:45-11:00 przerwa kawowa


11:00-11:30 dr n. med. Marta Kaczyńska-Haładyj (Lublin) Autyzm od Kannera do neurobiologii
11:30-12:00 dr n. med. Beata Jędrzejczyk-Góral (Wrocław) Autyzm oczami neurologa dziecięcego
12:00-12:30 lek. med. Marzena Pelc-Dymon (Rzeszów) Najnowsze standardy w diagnozie autyzmu wczesnodziecięcego.
12:30-13:00 dr n. med. Katarzyna Połatyńska (Łódź) Zastosowanie badania elektroencefalograficznego w opiece nad dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
13:00-13:20 dr Agata Michalska (Kielce) Zaburzenia motoryczne u dziecka z autyzmem – miejsce i rola fizjoterapii
13:20-13:40 dr n.med. Łukasz Kępczynski (Łódź) Autyzm objawowy - znaczenie badań genetycznych w diagnostyce różnicowej autyzmu


13:40-14:00 dyskusja
14:00-15:15 obiad


15:15-15:45 dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Warszawa) Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem
15:45-16:10 dr Izabela Fornalik (Warszawa) Seksualność małego dziecka ze spektrum autyzmu. Garść praktycznych porad
16:10-16:35 mgr Jarosław Krasnodębski (Warszawa) Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
16:35-17:00 mgr Aneta Wasilewska (Warszawa) Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego
u dzieci z autyzmem – rodzaje zaburzeń, częstość ich występowania, obserwacja, diagnostyka i dobór diety

17:00-17:25 mgr Ewa Łukowska (Warszawa) Dobór metod terapeutycznych do potrzeb dziecka – metody wiodące i wspomagające (w oparciu o EBP - Evidence-Based Psychology)
17:25-17:45 mgr Katarzyna Januszczak (Krosno) Terapia logopedyczna w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Studium przypadku


17:45-18:00 dyskusja
18:00-18:15 przerwa kawowa


18:15-19:15 WarsztatyWARSZTATY
  • dr hab. Jolanta Panasiuk, dr n. med. Marta Kaczyńska-Haładyj (Lublin) Mutyzm w autyzmie. Patomechanizmy – symptomy - interferencje
  • prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz (Lublin) Od dzieciństwa do dorosłości – jaką drogę przemierzają w Polsce osoby z ASD i na jaką pomoc nie mogą liczyć
  • dr Izabela Fornalik (Warszawa) Jak przygotować osoby ze spektrum autyzmu do dojrzewania? - praktyczne strategie
  • dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Warszawa) Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem
  • mgr Jarosław Krasnodębski (Warszawa) Zastosowanie wybranych ćwiczeń neuromotorycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • mgr Ewa Łukowska (Warszawa) Trening Umiejętności Społecznych w terapii dziecka z Zespołem Aspergera?
 

 
Opłata za konferencję:
  • dla osób uczestniczących tylko w konferencji w charakterze słuchacza: 210 zł (opłata obejmuje wyżywienie na konferencji oraz materiały konferencyjne)
  • dla osób uczestniczących w konferencji oraz warsztatach: 250 zł (opłata obejmuje wyżywienie na konferencji oraz materiały konferencyjne)
 
          Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat wydawany przez Fundację 21
          Fundacja 21 zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień, prelegentów oraz miejsca organizacji konferencji.
 
 
 Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2017 r. 
Uwaga: opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy:
konferencja@fundacja21.org