ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ewa Wyszatycka

Ewa Wyszatycka
    Logopeda, pedagog

   Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia  
   podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i 
   młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia zachowania.
 
   Prowadzi terapię logopedyczną z zakresu:

   - dyslalii,
   - afazji u dzieci, młodzieży i dorosłych,
   - opóźnionego rozwoju  mowy.
 
Ukończone dodatkowe szkolenia i kursy:

 
  • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Rzeszów).
  • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący, syczący). ABC początkującego logopedy (Rzeszów).
  • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy (Rzeszów).
  • Autyzm - diagnoza i terapia.
  • Techniki pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach opieki nad dziećmi (Rzeszów).