ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ewelina Kruczak

Ewelina Kruczak
   Oligofrenopedagog                                                                             e.kruczak@fundacja21.org

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapeuta terapii ręki. Ukończyła studia magisteskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, wydział pedagogiczny, specjalność pedagogika opiekuńczo wychowawcza. W swojej pracy zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. W fundacji prowadzi terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz terapię metodą neurofunkcjonalnej reorganizacji Padovan.

Uczestniczka szkoleń:

  1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii ręki dzieci i młodzieży, organizaowany przez Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska, nadający uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej, zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, zajęć profilaktycznych zdrowotno- ruchowych w obszarze małej i dużej motoryki, oraz zajęć rewaldacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

  2. Szkolenie z zakresu terapii reki - Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej. Diagnoza sprawności motorycznych. Planowane i konstruowanie zindywidualizowanych programów terapeutycznych ( SENS, Rzeszów ).

  3. Szkolenie z zakresu terapii ręki - Planowanie i przeprowadzanie grupowych zajęć z zakresu terapii ręki z zachowaniem planów i postawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ( SENS, Rzeszów).

  4. Szkolenie Zastosowanie Plastykoterapii w terapii zajęciowej- plastyka naszym sprzymierzeńcem w rozwoju i terapii dzieci i młodzieży, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną ( SENS, Rzeszów).

  5. Szkolenie specjalistyczne w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji - Metoda Padovan, Moduł I ( Gdańsk).