ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ewelina Kruczak

Ewelina Kruczak
     Oligorenopedagog
 

   Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Pedagogiki i
   Psychologii – specjalność Oligofrenopedagogika i reedukacja, a następnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim –
   specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób
   z autyzmem i zespołem Aspergera.


Uczestnicza szkoleń:
 
  • „Metoda Padovan'' Neurofunkcjonalnej Reorganizacji – Moduł I,
  • ,,Terapia ręki - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci
    i młodzieży©'',
  • ,,Zastosowanie Plastykoterapii w terapii zajęciowej”,
  • „,,Ortoptyka''- Zaburzenia funkcji wzrokowych'',
  • ,,Trudne zachowania w teorii i praktyce'',
  • ,,Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym'',
  • ,,Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem autystycznym"
  • „Terapia Neurotaktylna” poziom 1 .