ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Marta Witowska - Gwizdała

Marta Witowska - Gwizdała
   Fizjoterapeuta                            


Absolwentka studiów magisterskich na wydziale medycznym- fizjoterapeuta. Członek Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PTReh.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zespołami genetycznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, rozszczepem kręgosłupa oraz dziećmi po wypadkach komunikacyjnych. Specjalizuje się w Trójpłaszczyznowej Terapii Stóp oraz zaopatrzeniu ortopedycznym w zakresie patologii kończyn dolnych. 

W Fundacji prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną głównie opierając się na ocenie dziecka i terapii według ,,Neurorozwojowej Metody NDT Bobath''. 
Wykorzystuje także terapię według trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp oraz kręgosłupa. pracuje według koncepcji PNF, wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, stosuje techniki masażu klasycznego, masażu Shantala, wykorzystuje techniki z zakresu terapii manualnej, prowadzi zajęcia grupowe stosując metodę ruchu rozwijającego bazującego na terapii W. Sherborne, prowadzi terapie w ramach Wczesnego Wspomagania, wykonuje zabiego mikropolaryzacji mózgu metadą TDCS.


 

Uczestniczka szkoleń:
 

 • Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci (K-Taping therapist training for paediatrics) zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie.
 • Metoda Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu szkolenie zorganizowane przez ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.
 • Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS, tDCS, tACS) metodyczny kurs zorganiozowany przez Klinikę Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Getyndze, Niemcy.
 • Kurs NDT Bobath - realizacja kursu.
 • Children Developmental Dyspraxia (DCD), kurs zorganizowany przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata w Bydgoszczy.
 • Trójpłaszczyznowa terapia skolioz Katowice.
 • You can talk – po prostu mów, podstawy logopedii medialnej dla pracujących głosem, cz.1, szkolenie zorganizowane przez Fundację 21 w Krośnie.

Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.2.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3.
 • Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa na temat Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog zorganizowana przez Urząd Miejski w Dębicy, (prelegent).
 • III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej, Gdynia 2016.