ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Urszula Rysz

Urszula Rysz
   Obsługa sekretariatu                                             sekretariat@fundacja21.org

Jest absolwentką studiów I stopnia o kierunku Ekonomia na Podkarpackiej Szkole Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle. W lipcu przystępuję do obrony tytułu magistra Ekonomii na ww. uczelni.
W Fundacji 21 zajmuje się rejestracją pacjentów, obsługą sekretariatu, sprawami administracyjno-biurowymi oraz dodatkowo prowadzi stronę Fanpage’u Fundacji 21 na facebooku.
Nieodłącznym elementem jej pracy jest uśmiech, którym wita przychodzące osoby do Fundacji. Pracując na stanowisku sekretarki cechuje się cierpliwością, uprzejmością, dobrą organizacją czasu, a także serdecznością.