Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Mikropolaryzacja metodą tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) to przeszczaszkowa stymulacja stałoprądowa określonych obszarów mózgu.
Polega ona na przyłożeniu dwóch elektrod do głowy (anoda, katoda) oraz podaniu prądu o wartości nie przekraczającej zazwyczaj 1mA. W warstwach korowych następuje polaryzacja komórek piramidowych na ich błonie podstawowej.
Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. W Polsce jest ona jeszcze mało znana, ale ze względu na swoją efektywność (wyższa skuteczność leczenia niż w przypadku tradycyjnych metod – i to aż o 44%) zyskuje coraz większą popularność.

Metoda tDCS znajduje zastosowanie w terapii osób z: Zespołem Downa, ADHD, autyzmem, udarami, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi, między innymi opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, trudnościami w szkole, zaburzeniami psychoemocjonalnymi i psychosomatycznymi.
Przeciwwskazaniami są: rozrusznik serca, ciało obce w organizmie, padaczka, ciąża.

Metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla pacjentów. W trakcie stymulacji osoba nie odczuwa bólu ani żadnego dyskomfortu. W celu najpełniejszego wykorzystania efektów mikropolaryzacji zaleca się przeprowadzenie terapii tuż po podłączeniu.

Cykl terapeutyczny trwa 10 dni, podczas których o tej samej porze (średnio co 24 godziny) pacjent jest poddawany od kilku do kilkudziesięcio-minutowej stymulacji mózgu prądem stałym. Terapia mikropolaryzacji musi być prowadzona systematycznie z nie więcej niż dwoma dniami przerwy. Efekt odnotowuje się po jednym miesiącu do trzech od skończonej serii zabiegów stymulujących. Wskazana jest kontynuacja, ale nie wcześnie jak po dwóch, trzech miesiącach – czas ten powinien być wykorzystany na intensywną neurorehabilitację.

Cennik:

 

MIKROPOLARYZACJA MÓZGU METODĄ tDCS
 

 

MIKROPOLARYZACJA

KWALIFIKACJA
MEDYCZNA

100,00 zł

10 SESJI

800,00 zł

10 SESJI + TERAPIA

1 300,00 zł
mikropolaryzacja mózgu          mikropolaryzacja mózgumikropolaryzacja mózgu