Psychologia dziecięca

Terapia psychologicznaDziecko od momentu narodzin jest źródłem radości swoich rodziców. To oni z uwagą obserwują rozwój ruchowy potomka: czy siada, raczkuje, chodzi w odpowiednim miesiącu życia. Obserwują też jak rozwija się mowa: czy malec rozumie mowę, kiedy zaczyna głużyć, gaworzyć, a w końcu wypowie swoje pierwsze słowo i zbuduje pierwsze zdanie. Gdy dziecko osiągnie wiek przedszkolny rodzice skupiają się na relacjach dziecka z rówieśnikami, na jego radzeniu sobie z emocjami, a także na tempie zdobywania umiejętności szkolnych. Radość rodziców jest tym większa, im rozwój ich dziecka przebiega zgodnie z oczekiwaniami i normami.
Niestety, kiedy rozwój dziecka nie jest prawidłowy u rodziców rodzi się lęk, obawa o przyszłość, a czasem bezradność i poczucie osamotnienia w problemie. Rodzice mają świadomość, że ich pociechy potrzebują dodatkowych stymulacji i zabiegów ze strony wielu specjalistów, żeby osiągać kolejne etapy rozwoju. Martwią się, czy są w stanie sprostać potrzebom dziecka, czy znajdą odpowiednich specjalistów, czy zdecydują się na odpowiedni rodzaj terapii.
Dzieco z niepełnosprawnością na każdym etapie rozwoju wymaga pomocy i wsparcia psychologa. Wnikliwa diagnoza problemów rozwojowych dziecka, określenie nie tylko jego słabych, ale także mocnych stron oraz zapoznanie się z jego sytuacją rodzinną pozwalają na opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego, który pomoże dziecku pokonywać kolejne progi rozwoju i radzić sobie z trudnościami. Dla dziecka bardzo ważne jest poczucie, że nie zostało osamotnione w swoich problemach przez dorosłych i że będzie mu poświęcona uwaga i czas, dzięki którym bez lęku i bezpiecznie zostanie przeprowadzone przez trudne dla niego zadania.
Aby wspomóc dzieci i młodzież w rozwoju ważne jest współdziałanie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, a więc psychologów, logopedów, pedagogów i rehabilitantów, dzięki któremu znacznie wzrasta jakość i efektywność rehabilitacji dziecka. W Fundacji 21 oferujemy taką kompleksową opiekę dla dziecka i jego Rodziny. Wsparciem pscyhologicznym obejmujemy nie tylko dziecko, ale także jego rodziców, (opiekunów) i rodzeństwo.Terapia psychologiczna w Fundacji 21 obejmuje:

 

  • terapię osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta)
  • terapię zaburzeń nastroju u dzieci
  • terapię zaburzeń zachowania i emocji u dzieci
  • terapię zaburzeń lękowych u dzieci
  • terapię osób z zaburzeniami genetycznymi (np. Trisomia 21)
  • wspieranie rozwoju psychoruchowego u dzieci zdrowych
  • wspomagnie rozwoju psychoruchowego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • konsultacje dla Rodziców
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy psychologa.