Sala doświadczania swiata

Sala Doświadczania Świata

 

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży.
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia, stymulujące rozwój zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku.Atmosferę Sali doświadczania Świata tworzą przede wszystkim światła i tło dźwiękowe.
Zgromadzone w niej urządzenia, zabawki dostarczają naszym podopiecznym różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.
Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście. Ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem. Sala ta ma również za zadanie zapewnić komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu.
Przebywanie w Sali doświadczania Świata jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka. To dziecko wybiera aktywność, rodzaj stymulacji, która mu najbardziej odpowiada. Dziecko jest motywowane do podejmowania aktywności i wchodzenia w relacje odpowiednio dobranymi elementami otoczenia, które stanowią wyposażenie Sali.
Terapeuta nie podejmuje za dziecko decyzji, ono samo wyznacza co chce robić i czym chce się zajmować. Ponieważ dobrowolny wybór jest szczególnie ważny.
W Sali doświadczania świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika, poprzez stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia.
Terapia w Sali doświadczania Świata ogranicza zachowania agresywne lub autoagresywne. Różnorodność oferowanych bodźców odciąga dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie.
Dzieci nadpobudliwe wyciszają się i uspokajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania. Terapia ta umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z terapeutą. Poprawia samopoczucie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, doskonali spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania, wywołuje zadowolenie i ułatwia pokonywanie lęku.

 

Źródło:

1. A. Smrokowska-Reichman, Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna. i terapeuty.