ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Sensomotryczna terapia widzenia. Ocena i terapia wzroku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.Temat szkolenia:

 

Sensomotryczna terapia widzenia. Ocena i terapia wzroku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

(nr szkolenia 020)

Adresaci:

logopedzi, neurologopedzi,psychologowie, terapeuci mowy,pedagodzy,oligofrenopedagodzy, 

 

Prowadzący:

mgr Agnieszka Rosa

 

Termin:  20-22.10.2017 r.

Liczba godzin: 30 godzin (45 min)

I  dzień :  9-17:30,

II dzień :  9-17:30, 
II dzien:   9-17:30,

 

Koszt840 zł (wpisowe 300 zł + 540 zł płatne 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia)

             

Forma: szkolenie

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji 21
                              ul. Wolności 1 , 38-400 Krosno


Program szkolenia:

 

Program:
Część I
 1. Integracja sensoryczna- wprowadzenie do zagadnieni
 2. Anatomia narządu wzroku
 3. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 4. Mechanizm ruchowy gałek ocznych
 5. Rozwój widzenia u dzieci
 6. Zaburzenia widzenia obuocznego
 7. Mózgowe mechanizmy uczenia się
 8. Zaburzenia wzrokowe a nauka
 9. Wpływ zaburzeń w przetwarzaniu sensorycznym na naukę
 10. Warsztat: Ocena parametrów wzrokowych u dzieci a ocena funkcjonalna widzenia u dzieci słabowidzących
Część II
 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – omawianie przeprowadzonej terapii, konstruowanie opinii
 6. Terapia funkcjonalna widzenia jako podstawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
 7. Dostosowanie pomocy edukacyjnych dla dzieci słabowidzących i z zaburzeniami widzenia.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wydawany jest przez Fundację 21.
Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy:

szkolenia@fundacja21.org
 

 

 • Regulamin szkoleń organizowanych przez Fundację 
 • Formularz odstąpienia od umowy