"Mówisz mi, a ja zapominam;
uczysz mnie, a ja zapamiętuję;
angażujesz mnie, a ja sie uczę."
Benjamin Franklin                              
                  + 48 502 204 012

     biuro@fundacja21.org
  • Nowa metoda tDCS

    w Fundacji 21
  • K-Taping w terapii niemowląt i dzieci

    15-16.10.2016 R.
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

    8-9.10.2016R

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Dziecko od momentu urodzenia jest źródłem troski swoich rodziców. W okresie niemowlęctwa przyglądamy się jak przebiega rozwój ruchowy malucha: czy siada, raczkuje, chodzi o czasie. Potem obserwujemy jak rozwija się jego mowa: czy rozumie, co do niego mówimy, kiedy wypowiada pierwsze słowa i zdania. Gdy osiąga wiek przedszkolny martwimy się, czy poradzi sobie w kontaktach z rówieśnikami. Przyglądamy się jego emocjom - jak się adaptuje do nowego środowiska, jak się układają jego relacje z kolegami, jak znosi stres, czy potrafi być samodzielny. Porównujemy jego umiejętności z umiejętnościami innych dzieci. Ogromnym wyzwaniem dla troskliwego rodzica jest edukacja szkolna, problemy dziecka z nauką, radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi.

Szczególnie wiele niepokojów przeżywają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Obserwują rozwój swoich dzieci, porównują je ze sprawnymi rówieśnikami. Mają świadomość, że ich pociechy potrzebują dodatkowych stymulacji i zabiegów ze strony wielu specjalistów, żeby pokonywać naturalne dla dzieci etapy rozwoju. Martwią się, czy są w stanie sprostać potrzebom dziecka.

Pomoc psychologa w Krośnie

Dziecko z niepełnosprawnością na każdym etapie rozwoju wymaga pomocy i wsparcia psychologa. Nasza fundacja w Krośnie doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego udostępniamy pomoc psychologa każdemu, kto jej potrzebuje. Wnikliwa diagnoza problemów rozwojowych dziecka przez naszego psychologa z Krosna, określenie nie tylko jego słabych, ale także mocnych stron oraz zapoznanie się z jego sytuacją rodzinną pozwalają na opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego, który pomoże dziecku pokonywać kolejne progi rozwoju i radzić sobie z trudnościami. Dla dziecka bardzo ważne jest poczucie, że nie zostało osamotnione w swoich problemach przez dorosłych i że będzie mu poświęcona uwaga i czas, dzięki którym bez lęku i bezpiecznie zostanie przeprowadzone przez trudne dla niego zadania.

Rehabilitacja w naszej fundacji w Krośnie prowadzona jest przez psychologa. To jeden z aspektów rehabilitacji kompleksowej, a więc rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej. Jej celem jest jakościowa i ilościowa zmiana "in plus" w funkcjonowaniu dziecka z niepełnosprawnością i jego środowiska. Rehabilitacja małego dziecka przygotowuje go do prawidłowego funkcjonowania w dorosłości, jest swego rodzaju inwestycją długoterminową.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność rehabilitacji zależy od takich czynników, jak:

1) wczesność działań rehabilitacyjnych - oznacza, że dziecko powinno być objęte pomocą już w momencie zdiagnozowania potrzeb w tym zakresie; w przypadku niepełnosprawności wrodzonej będzie to wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, natomiast w sytuacji niepełnosprawności nabytej - wypracowanie zachowań kompensacyjnych;

2) kompleksowość - rehabilitacja powinna odpowiadać na potrzeby we wszystkich sferach;

3) ciągłość - oznacza zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych tak długo, jak długo one istnieją i w zakresie, w jakim się ujawniają;

4) powszechność - oznacza bezwarunkową dostępność pomocy psychologa w Krośnie dla wszystkich tak długo, jak długo mają miejsce potrzeby rehabilitacyjne.

Praca psychologa zajmującego się terapią dzieci niepełnosprawnych wymaga integracji wielu dziedzin psychologii, w tym m.in. psychologii rehabilitacji, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, psychologii wychowania i nauczania, psychologii rodziny. Ważną kwestią jest współdziałanie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, a więc psychologów, logopedów, pedagogów i rehabilitantów, dzięki któremu znacznie wzrasta jakość i efektywność rehabilitacji dziecka. Nasza fundacja, której siedziba jest Krosno taką pomoc oferuje.

Wychowywanie małej pociechy jest ogromnym wysiłkiem rodziców, którzy wkładają dużo energii i troski w to, by nauczyć swoje dzieci przede wszystkim samodzielności, ale także miłości, szacunku do innych ludzi, odpowiedzialności, wartości. Potrzeba atmosfery bezpieczeństwa, miłości i troski, aby dziecko bez lęku przechodziło przez kolejne etapy rozwoju. Te potrzeby dziecka z niepełnosprawnością nie różnią się od potrzeb innych dzieci, jednak konieczne jest specjalistyczne wsparcie w osiąganiu przez dziecko kamieni milowych rozwoju. Wsparciem psychologicznym, emocjonalnym powinni być także objęci rodzice dziecka z niepełnosprawnością, gdyż to oni na co dzień zmagają się z trudami wychowania, ale także doświadczają radości, jaką przynosi rodzicielstwo.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami fundacji w Krośnie, którzy zaproponują kompleksową pomoc psychologa.  
 

Psycholog - KrosnoPsycholog Krosno