Trening umiejętności społecznych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

Człowiek nabywa umiejętności społeczne i językowe poprzez naśladownictwo i życie w społeczeństwie. Są jednak osoby, u których poprzez odmienne postrzeganie świata proces ten jest zakłócony i konieczne jest duże wsparcie z zewnątrz. Badania naukowe dowodzą, że szybszy przebieg uczenia się danych umiejętności występuje wówczas, gdy odbywa się ono w sprzyjającym środowisku i niewielkiej grupie rówieśniczej. Dlatego w Fundacji 21 prowadzimy zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Na czym to polega?

Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina to rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych. Ma na celu przede wszystkim:

  • poprawę umiejętności prospołecznych, takich jak: kontakt wzrokowy, mimika ciała,

  • usprawnienie komunikacji,

  • naukę rozpoznawania i nazywania swoich uczuć,

  • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami,

  • rozwijanie umiejętności planowania,

  • budowanie własnej tożsamości.

 

Co to za zajęcia?

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych opierają się na założeniach teorii uczenia się oraz kształtowania umiejętności, która bazuje na 4 krokach: modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych i generalizacja. Trening zawiera więc stałe elementy, takie jak: rundka, czyli omówienie własnych emocji, jakie towarzyszą danego dnia, wprowadzenie tematu oraz odgrywanie scenek.

 

Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych kierowany jest do osób z trudnościami komunikacyjnymi i społecznymi, a więc do osób z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych konieczna jest konsultacja z terapeutą, mająca na celu przypisanie uczestnika do określonej grupy.

Grupa zajęciowa liczy od 2 do 4 osób oraz dodatkowo dwóch prowadzących. Trening trwa 60 minut i odbywa się raz w tygodniu.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Przyjdź do Fundacji 21 lub zadzwoń pod numer 531 977 074. Odpowiemy na wszystkie pytania!