ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Kilka słów o Fundacji

    
     Fundacja 21 powstała 26 maja 2014 roku z inicjatywy rodziców dziecka z Trisomią 21, wadą genetyczną znaną jako zespół Downa. Swoją działalność Fundacja rozpoczęła od stworzenia ośrodka terapeutycznego, w którym dzieci mogą uzyskać pomoc ze strony różnych terapeutów: logopedy, neurologopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, muzykoterapeuty, dogoterapeuty. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego życia w dorosłym świecie, nie zapominając o objęciu opieką całych rodzin oraz stworzeniu miejsca wsparcia dla osób z Trisomią 21 przez cały okres ich życia: od narodzin aż do wieku dojrzałego. Zamiarem Fundacji 21 jest dostosowanie działań terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych do rosnących z wiekiem potrzeb dzieci. Oznacza to stałe tworzenie miejsc edukacji i terapii dostosowanych do wieku osób korzystających z usług Fundacji.
     W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na usługi medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne w lutym 2016 roku Fundacja 21 uruchomiła "Przychodnię 21". Przychodnia zapewnia konsultacje i usługi specjalistów z całej Polski.
     W sierpniu 2015 roku Fundacja 21 nawiązała stałą współpracę z przedszkolem integracyjnym Planeta 21. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnioną stałą opiekę terapeutów Fundacji 21. Pracownicy przedszkola i terapeuci Fundacji 21 pracują według wspólnie opracowanego programu terapeutycznego. Więcej informacji w zakładce Planeta 21.
      Fundacja 21 otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) dnia 19.09.2016 r. 
 i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr. KRS 0000512935.