ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Barbara Staryszak

Barbara Staryszak
   Fizjoterapeuta, Certyfikowany Terapeuta Metody NDT Bobath      b.staryszak@fundacja21.org

 

Absolwentka studiów magisterskich  Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracuje głównie          z pacjentami neurologicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami czaszkowo-mózgowymi, udarami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, guzami CUN, urazami rdzenia kręgowego, przepukliną oponowo-rdzeniową, uszkodzeniem splotu barkowego. Prowadziła również zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży w ramach Szkoły Rodzenia.

W Fundacji prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną opierając się głównie na ocenie dziecka i terapii według ,,Neurorozwojowej Metody NDT Bobath''.

Wykorzystuje elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp, pracuje również według koncepcji PNF, stosuje terapię mięśniowo-powięziową, wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, stosuje techniki masażu klasycznego, masażu Shantala, wykorzystuje techniki z zakresu terapii manualnej.

 


Uczestniczka szkoleń:

  • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath” kurs zorganizowany przez jednostkę usługowo-szkoleniową „The Helping Hand” w Głogowie zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath,

  • Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha,- Badanie i leczenie kończyny dolnej.

  • Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha -Badanie i leczenie kończyny górnej.

  • Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa.

  • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), kurs zorganizowany przez Top School w Krakowie, instruktor: Frits Westerholt i Ewa Górna,

  • Kinesiology Taping- kurs zorganizowany przez K-Active Associaton w Krakowie,

  • Trening dna miednicy dla kobiet-szkolenie zorganizowane przez AeroAcive w Krakowie,

  • Masaż klasyczny-kurs zorganizowany przez Bio-relax

  • Praktyczny schemat postępowania terapeutycznego u pacjentów po uszkodzeniu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego-tetraplegia-warsztaty zorganizowane przez mgr Łukasza Gajosa i mgr Sebastiana Utnika


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:

  • Konferencje naukowo-szkoleniowe Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM