ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Dominika Kosiorowska

Dominika Kosiorowska
Fizjoterapeuta, Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej


Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła także przygotowanie pedagogiczne na WSEZiNS w Warszawie. 
Prowadzi terapie opierając się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Pracuje z dziećmi z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, zaburzeniami napięcia mięśniowego, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami chodu, wadami postawy, wadami genetycznymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym. 
Wykorzystuje elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp, stosuje techniki masażu klasycznego, pracuje według koncepcji PNF, wykorzystuje aplikacje kinezjotaping. Diagnozuje i prowadzi terapię Integracji Sensorycznej.


Uczestniczka szkoleń:
  •  „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” - kurs drugiego stopnia (Pruszków),
  • „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- kurs pierwszego stopnia (Pruszków),
  • "Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Niemowląt i Dzieci Starszych" (Wrocław),
  • „Taping rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie)” (Rzeszów),
  •  "Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki chiropraktyczne" (Rzeszów),
  •  "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard" (Krosno),
  •  "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy" (Rzeszów),
  • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0-7 lat, (Krosno),
  • "Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne” (Krosno),
  •  „Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym” (Krosno).