ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ewa Wyszatycka

Ewa Wyszatycka
Pedagog,logopedaAbsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia zachowania.
Na co dzień pracuje  z dziećmi z zaburzeniami mowy o  różnorakim podłożu ( zespoły genetyczne, autyzm,  afazja, opóźniony rozwój psychoruchowy). Prowadzi terapię metodą elektrostymulacji w logopedii prądami EMS i TENS.
Obecnie studentka neurologopedii, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na  dysfunkcjach komunikacyjnych wynikających z uszkodzenia centralnego układu nerwowego u dzieci i dorosłych.


Uczestniczka szkoleń:
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Rzeszów).
 • Seplenienie ( szereg szumiący, ciszący, syczący). ABC początkującego logopedy. (Rzeszów)
 • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy. (Rzeszów)
 • Autyzm -  diagnoza i terapia.
 • Techniki pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach opieki nad dziećmi. ( Rzeszów)
 • Opóźniony rozwój mowy – istota problemu i strategie terapeutyczne.( Rzeszów)
 • Metody wywoływania głosek. ( Rzeszów)
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii.
 • Terapia dziecka z implantem ślimakowym.
 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia.
 • Trening karmienia – praktyczne zastosowania w gabinecie.