ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Małgorzata Kaczor

Małgorzata Kaczor
   Fizjoterapeuta, Certyfikowany Terapeuta NDT Bobath dla dzieci             m.kaczor@fundacja21.org


Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego.
Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, wadami genetycznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową, kręczem szyi oraz wadami postawy.
W Fundacji prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną głównie opierając się na ocenie i terapii dziecka według "Neurorozwojowej Metody NDT Bobath".
W swojej pracy wykorzystuje także techniki Emmetta, terapię według trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp, pracuje według koncepcji PNF. Stosuje terapię czaszkowo – krzyżową oraz elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan. Wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, prowadzi ocenę i terapię według metody dr Świetłany Masgutowej, stosując techniki masażu klasycznego, masażu Shantala oraz terapii taktylnej oraz elementy Integracji Sensorycznej. Wykorzystuje także techniki z zakresu terapii manualnej, prowadzi zajęcia grupowe stosując metodę ruchu rozwijającego bazującego na terapii W. Sherborne oraz prowadzi terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Uczestniczka szkoleń:
 

 • "Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath" kurs zorganizowany przez Rehamax w Krynicy Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath.

 • "Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan'' moduł I, w Gdańsku.

 • "Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa" kurs zorganizowany przez BioMed we Wrocławiu.

 • "Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp" kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie.

 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation' (PNF)'' kurs zorganizowany przez Rehamax

 • w Rzeszowie.

 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) w Pediatrii'' kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie.

 • "Trójpłaszczyznowa terapia skolioz'' kurs zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

 • "Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja'' kurs zorganizowany przez mgr Annę Pawłowską – Barabach w Warszawie.

 • "Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej'' Moduł I, kurs zorganizowany przez Rehamax w Warszawie.

 • ''Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta'', moduł I – IV kurs zorganizowany przez Annę Regner we Wrocławiu.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł I zorganizowany przez Fundację Promyk Słońca
  we Wrocławiu.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł II ,,Pływy i pulsacja” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł III ,,Zaawansowane techniki terapii czaszkowo - krzyżowej” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł IV ,,Trauma i terapia doświadczenia somatycznego” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł V ,,Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania” zorganizowany przez Fundację ,,In Corporte” w Katowicach.

 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł VI ,,Zasady pracy terapeutycznej z Kobietą w ciąży, Noworodkiem i Niemowlęciem” kurs zorganizowany przez Fundację ,,In Corporte” w Katowicach.

 • "Kurs masażu leczniczego II'' szkolenie zorganizowane przez BIO-RELAX w Krakowie.

 • "Praktyczny kurs Masażu Shantala” szkolenie zorganizowane przez instruktora Masażu Shantala - Kingę Boczar w Korczynie.

 • "Kinesiology Taping” kurs zorganizowany przez K-Active Associaton w Krośnie.

 • "Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci'' (K-Taping therapist training for paediatrics) kurs  zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie.

 • "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne'' szkolenie zorganizowane przez Gremi w Rzeszowie.

 • "Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych Fizjoterapeutów w Zakresie Terapii Manualnej" szkolenie dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie.

 • "Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego" kurs zorganizowany przez Rehalab Academy w Rymanowie Zdroju.

 • "Terapia Taktylna" kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie Zdroju.

 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, Moduł I w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration we Wrocławu.

 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, Moduł II kursu w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie.

 • "Integracja odruchów ustno – twarzowych" według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie.

 • "Integracja odruchów wzrokowo - słuchowych" według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie.

 • "Repatering integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Krośnie.

 

 

Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 

 • II Miedzynarodowe Dni Rahabilitacji zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski
  w Rzeszowie pt. "Potrzeby i standardy Rehabilitacji w Chorobach po Urazach Centralnego Układu Nerwowego".

 • Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Urologiczne w Krakowie pt. "Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego".

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3.