ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Monika Jurczak

Monika Jurczak
                Neurologopeda 

 

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kierunku Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. Magister pedagogiki z dyplomem studiów I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W drodze do zawodu logopedy zaangażowana liczne inicjatywy wolontariackie, koła naukowe, oraz akcje charytatywne, podczas których nabywała praktykę zawodową. Doświadczenie w pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością zdobyła podczas pracy Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, na praktykach w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Szkole Specjalnej. Posiada także doświadczenie w terapii logopedycznej dzieci – zdobyte podczas pracy w przedszkolu.
 
Na co dzień pracuje głównie z dziećmi - szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy - na tle różnorakich zaburzeń rozwojowych, szczególnie w przypadku Trisomii 21 i innych chorób genetycznych oraz  opóźnień rozwoju psychoruchowego. W pracy stosuje m.in. strategie AAC wspomagając komunikację. Pracuje wykorzystując techniki Neurostrukturalnej Integracji Schematów Odruchów oraz terapii Neurotaktylnej. Prowadzi turnusy logopedyczne - także z wykorzystaniem Mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS.
 
Zainteresowania zawodowe - wokół problemu dysfagii u dzieci oraz dorosłych, także wokół wybiórczości pokarmowej w ujęciu sensomotorycznym oraz ARFID. Od zawsze zainteresowana także tematem jąkania,  szczególnie u najmłodszych. W pracy z tego typu zaburzeniem bazuje na interakcyjnej metodzie terapii Palin PCI.


Uczestniczka szkoleń:
 
 • Warsztaty - Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne. Wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej. J. Chocimski.
 • Warsztaty - Dzienniki jako pomoc terapeutyczna we wdrażaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, E. Dawidek.
 • Kurs Integracja Odruchów Dynamicznych i posturalnych cz. 1.
 • Szkolenie - Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI. The Michael Palin Centre for stammering.
 • Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 2
 • Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego -  KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9/ roku życia. KOMLOGO.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9/ roku życia. KOMLOGO.
 • Szkolenie - AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji. A. Smyczek.
 • Szkolenie - Wykorzystanie Elementów Metody VERBOTONALNEJ w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1. A. Prożych.
 • Szkolenie - Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy, M. Machoś.
 • Szkolenie - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – Kinesiotaping – E. Wojewoda.
 • Szkolenie - Trudne zachowania w teorii i praktyce - Solis Radius.
 • Szkolenie - Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym - Solis Radius.
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) - BioMED Wrocław.
 • Szkolenie - Logorytmika. Ruch, Słuch, Słowo - E. Bombol.
 • Kurs „Terapia Ręki – Zintegrowany trening pisania SIhand - A. Rosa” - Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju.
 • Warsztaty „Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami” - PCEN w Krośnie.
 • Warsztaty „Ćwiczenia kopertowe, czyli jak w jednym ćwiczeniu zmieścić trening wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych - I. Filipiak-Kudasik.
 • Warsztaty „Metoda Warnkego w terapii dysleksji” - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową.
 • Warsztaty „O Praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia” – Z. Tarkowski - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Muzyka w terapii logopedycznej dzieci” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Techniki dramowe z zaburzeniami komunikacji” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Trening EEG biofeedback jako metoda wspierająca dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi” -Uniwersytet Rzeszowski.
 • Kurs Praca z dzieckiem z ADHD - ALL-ROUND GROUP Anna Puzia.
 • Warsztaty „Dogoterapia w praktyce” - OMNES sp. Z o.o.
 • Wstęp do kursu praktycznego metody pedagogicznej Montessori” - Fundacja "Ziarnko Maku".
 • Warsztaty neurologopedyczne – moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. – A. Łada.
 • Szkolenie Metoda Dobrego Startu (część praktyczna) - M. Barańska.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I* - B. Kisiel.
 • Kurs I* i II* z zakresu Biblioterapii - W. Matras-Mastalerz - Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją”. - Uniwersytet Rzeszowski.
 • VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „A niech gadają – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • V sesja logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”.
 • Konferencja Naukowa „Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne" - Uniwersytet Rzeszowski - czynne uczestnictwo z referatem „Empatia w procesie wspomagania rozwoju dziecka”, publikacja pokonferencyjna.
 • III Rzeszowska Sesja Logopedyczna - Uniwersytet Rzeszowski.