ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Paulina Zazulska

Paulina Zazulska
   Neurologopeda                                                                        p.zazulska@fundacja21.org


Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, neurologopeda, audiolog. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytetecie Rzeszowskim.
W Fundacji prowadzi indywidualną terapię logopedyczną. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, uszkodzonym narządem słuchu, z niepłynnością, z wadami wymowy, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
Wykorzystuje przezczaszkową stymulację prądem stałym tDCS.


Uczestniczka szkoleń:
 

 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) zorganizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu.
 • Kinezjotaping w logopedii zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie.
 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
 • Metoda Tomatisa – teoria i praktyka organizowanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Metoda integracji sensorycznej zorganizowana przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania, prowadzona przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską w Lublinie.

Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • I ogólnopolska konferencja: Innowacje w otolaryngologii: wyzwania - możliwości praktyczne – perspektywy; Kołobrzeg.
 • XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowea „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Lublin.
 • IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi; Katowice.
 • III Ogólnopolska Konferencja pt. „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy”; Lublin.
 • VIII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi; Łódź.
 • II Ogólnopolska Konferencja pt. „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”; Lublin.
 • XXXV Krajowa Konferencja Naukowo– Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”; Lublin.
 • I Ogólnopolska Konferencja pt. „Mowa – Mózg – Zachowanie”; Lublin.