ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Anna Kazanecka

Anna Kazanecka
   Oligofrenopedagog                                                                           

 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych, kierunek Logopedia - Tarnowska Wyższa Szkoła w Tarnowie. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika - Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica". Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kierunek Oligofrenopedagogika. Uczestniczka szkoleń:

 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9r.ż.
 • Przezczaszkowa Stymulacja Stałoprądowa (tDCS).
 • Metoda Klanzy -" W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+ ".
 • "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz".
 • "Terapia Ręki".
 • "Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej".
 • „Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym”.
 • „You can talk – po prostu mów”.
 • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów".
 • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy".
 • "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą".