"Mówisz mi, a ja zapominam;
uczysz mnie, a ja zapamiętuję;
angażujesz mnie, a ja sie uczę."
Benjamin Franklin                              
                  + 48 502 204 012

     biuro@fundacja21.org
  • Nowa metoda tDCS

    w Fundacji 21
  • K-Taping w terapii niemowląt i dzieci

    15-16.10.2016 R.
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

    8-9.10.2016R

Konferencje i szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Fundację 21...
dowiedz się więcej

Przedszkole Integracyjne

Od sierpnia 2015 r. Fundacja 21 nawiąza stałą współpracę z Planetą 21...
dowiedz się więcej

Jak uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz zostać podopiecznym Fundacji 21...
dowiedz się więcej

Psychologia dziecięca

Dziecko od momentu urodzenia jest źródłem troski swoich rodziców. W okresie niemowlęctwa przyglądamy się jak przebiega rozwój ruchowy malucha; czy siada, raczkuje, chodzi o czasie. Potem obserwujemy jak rozwija się jego mowa; czy rozumie, co do niego mówimy, kiedy wypowiada pierwsze słowa i zdania. Gdy osiąga wiek przedszkolny martwimy się, czy poradzi sobie w ... czytaj więcej

Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan

Metoda jest oparta na koncepcji terapeutycznej, która zakłada powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii. Etapy te są postrzegane jako strategie do wykształcenia albo do terapii zaburzeń w centralnym układzie nerwowym. Terapia zakłada powtórzenie neuroewolucyjnych sekwencji ruchów związanych z motoryką dużą i motoryką mał... czytaj więcej

K - Taping w logopedii

 K-Taping jest skuteczną metodą terapeutyczną, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie wskazań i wspomaga wiele koncepcji terapeutycznych. Zaleta plastrów jest taka, że pacjent otrzymuje jednocześnie terapię wspomagającą do domu. Wiekszość terapii kończy się w chwili zakończenia ćwiczeń, natomiast terapia K-Taping trwa, dopóki pacjeny ma na sobie p... czytaj więcej

Muzykoterapia

Muzykoterapia jako dziedzina akademicka jest jednym z elementów terapii kompleksowej. Światowa Federacja Muzykoterapeutów podaje następującą definicję muzykoterapii: „Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementu (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta/klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla i/lub ułatwienia komunikacj... czytaj więcej

Sala doświadczania swiata

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. ?Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia, stymulujące rozwój zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku.Atmosferę Sali doświadczania Świata two... czytaj więcej
       

Kilka słów o fundacji...

   Fundacja 21 powstała 26 maja 2014 roku z inicjatywy rodziców dziecka z Trisomią 21, wadą genetyczną znaną jako zespół Downa. Swoją działalność Fundacja rozpoczęła od stworzenia ośrodka terapeutycznego, w którym dzieci mogą uzyskać pomoc ze strony różnych terapeutów: logopedy, neurologopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, muzykoterapeuty, dogoterapeuty. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego życia w dorosłym świecie, nie zapominając o objęciu opieką całych rodzin oraz stworzeniu miejsca wsparcia dla osób z Trisomią 21 przez cały okres ich życia: od narodzin aż do wieku dojrzałego. Zamiarem Fundacji 21 jest dostosowanie działań terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych do rosnących z wiekiem potrzeb dzieci. Oznacza to stałe tworzenie miejsc edukacji i terapii dostosowanych do wieku osób korzystających z usług Fundacji.
  W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na usługi medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne w lipcu 2015 roku Fundacja 21 uruchomiła "Przychodnię 21". Przychodnia zapewnia konsultacje i usługi specjalistów z całej Polski.
     W sierpniu 2015 roku Fundacja 21 nawiązała stałą współpracę z przedszkolem integracyjnym Planeta 21. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnioną stałą opiekę terapeutów Fundacji 21. Pracownicy przedszkola i terapeuci Fundacji 21 pracują według wspólnie opracowanego programu terapeutycznego. Więcej informacji w zakładce Planeta 21.