ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Dla kogo

Oferta Fundacji 21 skierowana jest do wszystkich potrzebujących terapii fizjoterapeutycznej, logopedycznej, neurologopedycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej. Fundacja zapewnia kompleksową terapię dziecka od pierwszych dni życia przez dojrzewanie aż po wiek dojrzały. Terapia obejmuje naukę prawidłowego pobierania pokarmu, naukę prawidłowego rozwoju mowy oraz myślenia, rozwój funkcji poznawczych i społecznych oraz rozwój motoryki małej i dużej.

 

Oferta skierowana jest do osób:

 

 • z Trisomią 21 (zespołem Downa),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z wadami genetycznymi,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z zespołem Aspergera,
 • z zaburzeniami neurologicznymi,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z rozszczepem,
 • z dysfagią,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepłynnością mówienia,
 • z dysleksją.