Sprawozdania finansowe i merytoryczne.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2016 rok.

Bilans 2016 rok.
Rachunek zysków i strat 2016 rok.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Sprawozdanie merytoryczne 2016 rok
Informacje dodatkowe 2016 rok

Sprawozdanie umieszczono dnia 10.07.2017r.