Cennik zajęć

 

Rodzaj terapi

Zajęcia jeden raz w tygodniu

Zajęcia dwa razy w tygodniu

Zajęcia trzy razy w tygodniu

Zajęcia jednorazowe

Konsultacja

Wydanie opinii

Wydanie

zaświadczenia

Wydanie diagnozy

Neurologopeda

80,00 zł

70,00 zł

 

 

80,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

400,00 zł

Logopeda

50,00 zł

40,00 zł

35,00 zł

 

50,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

Pedagog/
Oligofrenopedagog

40,00 zł

 

 

 

40,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

Psycholog

 

 

 

 

80,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

Rehabilitacja

50,00 zł

 

 

 

50,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

 

NDT Bobath dla dzieci

 

 

 

80,00 zł

 

 

 

 

Terapia ręki

40,00 zł

 

 

40,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

Metoda Padovan

80,00 zł

 

 

80,00 zł

 

50,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

 

 

 

 

150,00 zł

50,00 zł

 

200,00 zł

Profil Psychoedukacyjny
PEP-R

 

 

 

 

250,00 zł

 

 

 

Sala Doświadczania Świata

 

 

 

40,00 zł

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne

 

 

 

30,00 zł

 

 

 

 

Integracja sensoryczna

 

 

 

50,00 zł

 

 

 

 

Muzykoterapia (15minut)

 

 

 

15,00 zł

 

 

 

 

Zajęcia grupowe logopedyczne

 

 

 

25,00 zł

 

 

 

 

K- Taping twarzy

15,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

K-Taping ciała

40,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa (30minut)

 

 

 

30,00 zł

 

 

 

 

Terapia taktylna i integracja odruchów

 

 

 

50,00 zł


 

 

 

 MIKROPOLARYZACJA MÓZGU METODĄ tDCS
 

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut w ciągu kolejnych 10 lub 15 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cykli, ale nie wcześniej jak po trzech miesiącach oraz prowadzenie równolegle wskazanej rehabilitacji, gdyż wspomaga się wówczas efekty mikropolaryzacji). Przy rezerwacji sesji mikropolaryzacji wymagana jest zaliczka.
 

JEDNORAZOWA

KWALIFIKACJA MEDYCZNA

100,00 zł

10 SESJI BEZ TERAPII

650,00 zł

10 SESJI + TERAPIA TOWARZYSZĄCA

1 000,00 zł

Cennik obowiązuje od 1.11.2016 r.