ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ewa Szajnicka

Ewa Szajnicka
   Psycholog, Oligofrenopedagog                                             e.szajnicka@fundacja21.org


Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). W poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej uczestniczyła w trakcie studiów w licznych praktykach i wolontariatach. Po zderzeniu ze światem dziecięcej fantazji, logiki i ciekawości odkryła swoje powołanie. Jej celem jest wspomagać rozwój u dzieci z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami. Chce towarzyszyć im i pomagać osiągać kolejne etapy rozwoju, a rodzicom służyć radą i wsparciem w walce o jak najlepsze funkcjonowanie ich dzieci.
Największe doświadczenie posiada w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i Zespołem Aspergera).

 

 
       
Uczestniczka szkoleń:
 

 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej).
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej).
 • Pozwólmy dzieciom być głośno – praca z grupą nie musi być trudna (Scolaris). 
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce – szkolenie wstępne (Solis Radius). 
 • Szkolenie – Metoda Tomatisa– praktyk poziom I (Tomatis Developpment S.A.).
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym (Solis Radius).
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Fundacja Promyk Słońca). 
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym (roczny kurs organizowany przez ODN Mensana).
 • Trening Umiejętności Społecznych (Pomoc Autyzm).
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) zorganizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu.
 • Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić? (Fundacja 21).
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej).
 • Skale Inteligencji Stanford-Binet 5 (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych).
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń autystycznych (Synapsis).
 • Picture Exchange Communication System - poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland).
 • Afazja – diagnoza i terapia (Fundacja 21).
 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin (Ośrodek Psychoterapii Systemowej).
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Effatha sp. z o.o.).
 • Wprowadzenie do metody Growth through Play System (Fundacja Zrozumieć Autyzm).
 • Szkolenie I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej).
 • Kurs Terapii Zajęciowej (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie).Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:
 

 • Konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie”, Krosno. 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Focus on Autism", Kraków. 
 • II Konferencja Badabada "Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm", Warszawa.
 • III Ogólnopolska Konferencja pt. „Autyzm – diagnoza i terapia”, Krosno.
 • Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez przemocy”, Wrocław.
 • Konferencja „Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera w aspektach życia codziennego”, Kraków.
 • Konferencja „Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla praktyki – praktyka dla nauki”, Kraków.
 • Konferencja Szkoleniowa „Uzależnienia – kontekst wczesnodziecięcy”, Kraków.