ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Katarzyna Januszczak -Dereń

Katarzyna Januszczak -Dereń
   Logopeda                                                                                 k.januszczak@fundacja21.org

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk humanistycznych, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
W Fundacji prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami            ze spektrum autyzmu.
W terapii wykorzystuje elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, przezczaszkową stymulację prądem stałym tDCS, elektrostymulację języka i jamy ustnej oraz Terapię Neurotaktylną MNRI.
Uczestniczka szkoleń:
 

 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan – Moduł I: Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała” (Gdańsk).

 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan – Moduł II: Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, ssanie, żucie, połykanie) i zaburzenia (Gdańsk).

 • AAC. Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się” (Lublin).

 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1” (Rzeszów).

 • Introduction to DIR and DIRFloortime” (Warszawa).

 • Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS/ tDCS/ tACS)” (Getynga, Niemcy)..

 • Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych I fonacyjnych u noworodków I niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego. Moduł II” (Rzeszów).

 • K-Taping w logopedii” (Krosno).

 • Trening Umiejętności Społecznych. Terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu” (Lublin).

 • Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?” (Krosno).

 • Metoda Integracji Sensorycznej (SI). Wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu” (Rzeszów).

 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym” (Krosno).

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej" (Krosno).

 • W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+” (Krosno).


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:
 

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju cz. 1” (Krosno).

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju cz. 2” (Krosno).

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autyzm – diagnoza i terapia” (Krosno).

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy” (Lublin).

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” (Lublin).

 • XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. „Logopedia – nowe horyzonty” (Lublin).