ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Łukasz Zborowski

Łukasz Zborowski
NeurologopedaAbsolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie  oraz studiów podyplomowych Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w szkole specjalnej i placówce wsparcia dziennego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także osób dorosłych z afazją.

 
 
Uczestnik szkoleń:

 
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom I
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących
 • Szkolenie MAKATON (znaki manualne i symbole) – Poziom I
 • Wspieranie komunikacji dzieci z autyzmem
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej
 • Usprawnianie kompetencji komunikacyjnej w afazji
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem
 • Pierwsza pomoc przy pracy z dziećmi autystycznymi
 
Uczestnik  konferencji, seminariów naukowych:
 
 • Konferencja Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych (Wieliczka)
 • III międzynarodowa neurobiologiczna konferencja Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej (Kraków)
 • Konferencja Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce (Wieliczka)
 • III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy (Katowice)