K-TAPING W LOGOPEDII

Termin K-Taping pochodzi od greckiego słowa kinesis 'ruch' i angielskiego tape 'taśma, plaster'. K-Taping jest skuteczną metodą terapeutyczną, wykorzystującą w terapii logopedycznej plastry, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie wskazań i wspomaga wiele koncepcji terapeutycznych. Zaleta plastrów jest taka, że pacjent otrzymuje jednocześnie terapię wspomagającą do domu. Wiekszość terapii kończy się w chwili zakończenia ćwiczeń, natomiast terapia K-Taping trwa, dopóki pacjeny ma na sobie plaster. Pożądany skutek przynosi poprawnie wykonana aplikacja z użyciem plastra zaprojektowanego specjalnie dla terapii K-Taping. Konieczne jest użycie plastra wysokiej jakości, musi on posiadać określone właściwości i utrzymać tę samą jakość przez wiele dni. Elastyczność taśmy K-Tape jest porównywalna z rozciągliwością mięśni ludzkich. Cechy rozciągliwości plastra odgrywają istotną rolę w poszczególnych technikach plastrowania. K-Taping znajduje zastosowanie w niezwykle szerokim spektrum terapeutycznym i stanowi skuteczne narzędzie dla każdego terapeuty, lekarza lub trenera. K-Taping to nie jest przejaw przejściowej mody, lecz uznana na świecie forma terapii, opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń i badań K-Taping Academy. Uznanie na arenie międzynarodowej opiera się na solidnej, spójnej edukacji oferowanej przez K-Taping Academy w wielu krajach.
 
 
Przykłady wykorzystania metody K-Taping w logopedii:

 • korekcja ustawienia głowy
 • poprawa oddychania, rozluźnienie obręczy barkowej
 • pogłębienie oddechu
 • wydłużenie wydechu i pogłębienie wdechu
 • poprawa funkcjonowania warg
 • lepsza kontrola kącika ust
 • poprawa przełykania
 • poprawa ruchomości krtani
 • poprawa oddychania przez nos
 • poprawa mechaniki żuchwy
 • uniesienie kącika ust
 • rozluźnienie mięśni karku
 • wyprost
 • zmniejszenie wydzielania śliny
 • ustabilizowanie żuchwy
 • zlikwidowanie sklejeń i zaburzeń wywołanych bliznami
 
Techniki aplikacji wykorzystywane w K-Tapingu:
 • mięśniowa
 • więzadłowa
 • korekcyjna
 • limfatyczna
 
Przeciwwskazania:
 • otwarte rany
 • niezagojone blizny
 • skóra pergaminowa
 • stwierdzona alergia na akryl