ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Terapia logopedyczna


Terapia logopedyczna ma na celu wyrównywanie deficytów komunikacyjnych i poznawczych, stymulowanie rozwoju mowy biernej i czynnej oraz kształtowanie prawidłowej artykulacji osób w każdym wieku. Logopeda zajmuje się również poprawą funkcjonowania obszaru orofacjalnego w celu wykształtowania prawidłowych procesów prymarnych (oddychanie, połykanie, ssanie, gryzienie) oraz czynności wtórnych, jaką jest realizacja poszczególnych głosek.
 
Kiedy należy zwrócić się o pomoc do logopedy? Wtedy, gdy obserwuje się:

  • brak reakcji na polecenia i komunikaty,
  • brak mowy,
  • brak jakichkolwiek sposobów komunikowania się z otoczeniem,
  • trudności z oddychaniem, połykaniem, ssaniem i gryzieniem,
  • trudności z prawidłową artykulacją poszczególnych głosek,
  • trudności w mówieniu po urazach i uszkodzeniach mózgu.
 
Logopeda oferuje pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym z zaburzeniami neurorozwojowymi, wadami genetycznymi i zaburzeniami sprzężonymi, niepełnosprawnością umysłową, afazją, demencją oraz z zaburzeniami artykulacji, procesu uczenia się i koncentracji uwagi.
 
Indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta program terapeutyczny oraz prowadzona w sposób systematyczny i intensywny terapia logopedyczna przynosi oczekiwane rezultaty. W celu uzyskania lepszych efektów konieczna jest również praca w domu, według zaleceń specjalisty.