ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Metoda Tomatisa


Metoda Tomatisa® to system ćwiczenia umiejętności słuchania, stworzony i rozwinięty przez francuskiego lekarza, Alfreda Tomatisa. Słuchanie (uwaga słuchowa), to umiejętność uważnego używania słuchu w celu uczenia się i komunikowania, bez zakłóceń na płaszczyźnie emocjonalnej. U niektórych osób zdarzają się zakłócenia uwagi słuchowej, tj. błędne zrozumienie lub nieprawidłowa interpretacja sytuacji dźwiękowej, uniemożliwiająca osiągniecie zamierzonego celu. Osoby te mają problem z komunikacją, gdyż nieprawidłowo reagują na to, co zostało do nich powiedziane. Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej. W metodzie tej wyróżnia się dwie fazy: I-sza - bierna i II-ga - aktywna. Faza bierna polega na słuchaniu muzyki (np. Mozarta, Chorałów Gregoriańskich), przefiltrowanej przez urządzenie - elektroniczne ucho. Urządzenie to dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg. W fazie czynnej dochodzi do słuchania głosu własnego również przepuszczonego przez elektroniczne ucho. Muzyka i głos przefiltrowane przez elektroniczne ucho trafia do pacjenta drogą powietrzną i kostną dzięki specjalnym słuchawkom.

Czas jednej sesji Metody Tomatisa to 14 dni. Standardowo każdego dnia pacjent słucha muzyki przez 1h 20 min. Dla uzyskania i utrzymania efektów terapii zaleca się powtarzanie sesji.

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Metoda ma szeroki zakres zastosowania. Polecana jest:
- problemach szkolnych i zaburzeniach uczenia się,
- problemach z koncentracją uwagi,
- w celu regulacji emocji,
- dla poprawienia poziomu dynamiki i energii,
- w celu poprawy jakości głosu,
- w problemach psychomotorycznych (równowaga, koordynacja, napięcie mięśniowe, praksja),
- w zaburzeniach mowy, np. afazje, dyslalie.