ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Metoda Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard - Blythe


Program Ćwiczeń Integrujących został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologii w Wielkiej Brytanii przez Petera Blythe i Sally Goddard Blythe. Celem jest zintegrowanie odruchów pierwotnych. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Odruchy pierwotne powinny zostać zintegrowane do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości. Niezintegrowane lub przetrwałe odruchy to te, które powinny zaniknąć, a nadal występują, powodując zaburzenia różnych funkcji. Odruchami, które jeśli się nie zintegrują najbardziej wpływają na funkcjonowanie dziecka są: odruch Moro, Toniczny Odruch Błędnikowy-TOB, Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny- ATOS, Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny- STOS, Odruch Galanta, Odruch chwytny ręki.
 
Według definicji przyjętej przez INPP, przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej 1r.ż. oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat, świadczy o opóźnieniu neurorozwojowym. Wykazano także, że nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce oraz niedojrzałego zachowania.
 
Przejawem przetrwałych, niezintegrowanych odruchów pierwotnych w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, szkole mogą być:
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • podatność na bodźce rozpraszające,
 • problemy z nauką czytania, pisania
 • nieczytelne pismo, nieprawidłowy chwyt przyboru do pisania,
 • nieprawidłowa pozycja siedząca dziecka przy biurku, częste podpieranie głowy,
 • problemy z równowagą i koordynacją,
 • choroba lokomocyjna,
 • problemy z zapamiętywaniem prostych instrukcji,
 • obniżona sprawność fizyczna, trudności z łapaniem piłki,
 • problemy z odczytywaniem godzin z zegara,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji.
 
Odpowiednia integracja układów zmysłów stanowi podstawę do działania i rozwoju wszystkich wyższych umiejętności zmysłów jak percepcja wzrokowa i słuchowa, pamięć, uczenie się   i zapamiętywanie, a w konsekwencji jest bezcenna dla całego rozwoju dziecka.
 
Odbiorcami terapii Integracji Odruchów są dzieci, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano:
 • dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyspraksję,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadpobudliwość w tym ADHD,
 • trudności w pisaniu i czytaniu,
 • obniżoną sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej, dysfunkcje ruchowe i percepcyjne,
 • zespół Aspergera.
 
Program Ćwiczeń Integrujących według metody dr Sally Goddard został przygotowany dla dzieci od czwartego roku życia. Zajęcia polegają na prowadzeniu odpowiednio dobranych ćwiczeń. Jest to celowa i ukierunkowana aktywność ruchowa. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do problemu dziecka (program indywidualny), bądź dostosowane do grupy - klasy (program szkolny) przez terapeutę. Obejmuje on od 2-4 ćwiczeń wykonywanych codziennie przez ok.10 minut. Ćwiczenia są modyfikowane przez terapeutę po ok. 4-6 tygodniach. Program zajęciowy trwa ok.10-12 miesięcy.
 
Źródło:
 1. S. Goddard Blythe, „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?”, Warszawa 2015.