ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Metoda Integracji Sensorycznej (SI)


Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia, przetwarzania i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego ciała. Prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne człowieka jest związane z procesem właściwego odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg różnych informacji o charakterze sensorycznym. Informacje te mogą dochodzić drogą słuchową, wzrokową, czuciową, smakową, zapachową, a także innymi kanałami zmysłowymi tj. poprzez czucie głębokie (propriocepcję) oraz układ przedsionkowy.
           
            Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej objawiają się najczęściej:
 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością sensoryczną,
 • niewłaściwym poziomem koncentracji uwagi,
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej i równowagi,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
 • trudnościami w zachowaniu,
 • słabej organizacji zachowania i działania,
 • obronności dotykowej, lękliwości, niezdarności,
 • niską samooceną.
 
Dziecko, które trafia do terapii w pierwszym etapie jest diagnozowane w zakresie odbioru, rozpoznawania i wykorzystywania wrażeń sensorycznych docierających do niego za pomocą wszystkich zmysłów. Następnie prowadzona jest terapia poprzez stymulowanie poszczególnych układów zmysłowych.  
 
Jeśli dziecko ma problemy z obszaru integracji sensorycznej należy jak najszybciej skorzystać z profesjonalnej pomocy. Starsze dziecko utrwala niewłaściwe wzorce reagowania na bodźce i jest narażone na wtórne (do zaburzeń integracji sensorycznej) problemy emocjonalne oraz behawioralne.
 
            Jak można wspomóc rozwój układu somatosensorycznego:
 • przytulaj i masuj swoje dziecko,
 • noś na rękach, kołysz, bujaj, huśtaj,
 • wkładaj do rąk dziecka różne zabawki, przedmioty i pomóż mu je poznawać,
 • muzykuj i śpiewaj z dzieckiem,
 • pozwól dziecku na swobodny ruch i trening mięśniowy,
 • stwórz dziecku bogate sensorycznie środowisko (smak, wzrok, węch, dotyk, przedsionek, propriocepcja),
 • zapewnij dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych (ciepło, poczucie bezpieczeństwa),
 • baw się z dzieckiem,
 • pozwól dziecku brudzić się, w ten sposób poznaje świat - zgodnie z obiegowym powiedzeniem „dzieci dzielą się na szczęśliwe i czyste”,
 • uprawiajcie razem sporty, chodźcie na plac zabaw,
 • ograniczcie zajęcia statyczne (przesiadywanie przed komputerem, telewizorem),
 • zadbaj o właściwe odżywianie.
 
Drodzy Rodzice, jeżeli chcecie dokonać oceny rozwoju dziecka, zaczerpnąć informacji dotyczących wspomagania  rozwoju zmysłów lub podjąć terapię integracji sensorycznej zapraszamy do siedziby Fundacji 21.