Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest badaniem przeznaczonym dla niemowląt oraz dzieci do 6 roku życia. Jako kompleksowe narzędzie jest w stanie utworzyć dla pacjenta zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne ramy, w których programuje się dalsze specjalistyczne postępowanie lecznicze.

 

Przedział wiekowy: 1 rok życia 2-3 rok życia 3-6 rok życia
Diagnoza składa się z: - diagnostyki "wieku raczkowania"
- diagnostyki "wieku siadania"
- diagnostyki "wieku chodzenia"
- diagnostyki "wieku chwytania"
- diagnostyki "wieku percepcji"
- diagnostyki "wieku mówienia"
- diagnostyki "wieku rozumienia mowy"
- diagnostyki "wieku rozwoju społecznego"

 
- diagnostyki wieku chodzenia (ruchu ciała)
- diagnostyki wieku sprawności manualnej
- diagnostyki wieku percepcji (pojmowanie zależności)
- diagnostyki wieku mówienia (mowa aktywna)
- diagnostyki wieku rozumienia mowy
- diagnostyki wieku społecznego
- diagnostyki w zakresie samodzielności
 
- budowania klocków
- podporządkowania ilości
- nazywania obrazków
- rysowania lini falistej
- rysowania drogi krętej
- labiryntów
- rozumienia przeciwieństw
- układanek
- nawlekania koralików
- quizu
- układania puzzli
- liczenia
- rachunków
- zapinania spinaczy
- ciągu wyrazów
- szukania jednego innego elementu
- cyklu zdjęć
- czytania
- ankiety rodzicielskiej
 
T. Hellbrugge, F. Lajosi, D. Menara, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Wrocław 2013.