ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa


Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia.
Metoda ta została opracowana w Niemczech, przez profesora Theodora Hellbrügge w Monachium. Powstała na podstawie wieloletnich badań niemowląt i małych dzieci rozpoczętych jeszcze w 1970 roku i jest efektem długotrwałej współpracy pediatrów i psychologów z Centrum Dziecięcego w Monachium.
 
Głównym celem Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jest kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń między innymi w zakresie percepcji, rozwoju mowy, kontaktów społecznych oraz funkcji ruchowych. Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.
 
MFDR jest metodą ilościową, pokazującą zbieżność (lub rozbieżność) badanego dziecka z wzorcami spotykanymi u 90% dzieci w tym samym wieku, ocenionymi jako nieodbiegające od normy. Metoda jest wysoce obiektywna, gdyż wyniki poszczególnych zadań są jednoznaczne, czyli czy dziecko wykonało daną próbę/zadanie lub nie – nie ma ocen pośrednich.      W metodzie tej, po wykonaniu badań, powstaje tzw. profil rozwojowy dziecka – jego obrazem jest wykres łączący wyniki dla poszczególnych funkcji. Pozwala to przede wszystkim szybko ocenić wykraczanie poza obszar normy dla danej umiejętności, czyli znaleźć tzw. mocne i słabsze strony dziecka.
 
Zalety MFDR:
 • metoda znana i stosowana na całym świecie,
 • szeroka i wiarygodna norma statystyczna w każdym zakresie diagnozy,
 • bardzo precyzyjna standaryzacja testów,
 • obiektywne, ilościowe wyniki dla poszczególnych funkcji,
 • brak uśredniania wartości – jednoznaczność wyniku,
 • zadania przystosowane i ściśle określone dla danego wieku dziecka,
 • szeroki zakres diagnozowanych funkcji, zgodny z praktyką medyczną,
 • możliwość stosowania bez ograniczeń (w wieku od 1. miesiąca do 6. roku życia) oraz bezproblemowego powtarzania co pewien czas dla określenia postępów terapii,
 • czytelne i zrozumiałe wyniki dla rodziców, jak i dla innych specjalistów medycznych,
 • ciekawa dla dziecka i niekłopotliwa procedura testowa.
 
Korzyści wynikające ze stosowania MFDR:
 • uzyskanie wiarygodnego i wieloaspektowego profilu rozwojowego dziecka w odniesieniu do normy statystycznej,
 • możliwość wczesnego wychwycenia ewentualnych deficytów rozwojowych,
 • uzyskanie obiektywnej, rzetelnej diagnozy wszystkich najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka,
 • punkt wyjścia i wskazówki dla postępowania terapeutycznego,
 • bardzo wartościowa diagnostyka w wielu aspektach leczenia i rehabilitacji oraz w kontakcie ze specjalistami wielu dziedzin medycznych,
 • użyteczność wyników diagnostycznych MFDR praktycznie na całym świecie.
 
Fundacja 21 oferuje Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową dziecka. Procedura diagnostyczna wykonywana jest w czasie jednej sesji. Wyniki są omawiane z rodzicami,   z ewentualnymi wskazaniami do dalszego postępowania. Wynik diagnozy przekazywany jest w formie pisemnej.
 
Źródło:
 1. T. Hellbrugge, F. Lajosi, D. Menara, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Wrocław 2013.