ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Metoda NDT-Bobath dla dzieci


Metoda NDT- Bobath została stworzona w latach 40 XX wieku przez Bertę i Karla Bobath i od tego czasu jest stosowana na całym świecie jako terapia tak dla dzieci jak i dorosłych. Przyjęte założenia i techniki usprawniania, według tej metody są szczególnie przydatne w rehabilitacji dzieci i niemowląt, u których widoczne są różnego rodzaju zaburzenia rozwoju ruchowego.  
            
Metoda kierowana jest głównie do pracy z dziećmi u których występują:                
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
  • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe,
  • asymetria ułożeniowa ciała,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • problemy ortopedyczne,
  • porażenie splotu barkowego,
  • krecz szyi,
  • wady genetyczne,
  • wcześniactwo.

Rehabilitacja według metody NDT-Bobath jest przyjazna dziecku. Pozwala mu, w najbardziej prawidłowy sposób, rozwijać typowe dla danego wieku rozwojowego aktywności ruchowe. Terapeuta pracujący metodą NDT-Bobath, korzystając ze specjalnych technik, swoim działaniem wspomaga naturalny rozwój ruchowy dziecka, a przy tym uczy jak rozwijać dobrą kontrolę swojego ciała w przestrzeni. Usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku stać się samodzielnym wykorzystując swoje możliwości w życiu codziennym.                                                         

W terapii niemowląt bardzo ważną część stanowi prawidłowa pielęgnacja dziecka. Terapeuta daje rodzicom wskazówki o sposobie podnoszenia, noszenia, przewijania, ubierania, karmienia oraz zwraca uwagę na prawidłową pozycję dziecka podczas odpoczynku i zabawy. Powtarzanie tych czynności pozwala na dostarczanie dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych w biologicznym rytmie dnia. Terapię prowadzi się w warunkach umożliwiających dziecku zabawę. Nie zaburza się przy tym kontaktu malucha z rodzicem.          
                                                            
Podstawowe założenie metody NDT Bobath najlepiej tłumaczy cytat autorstwa Karela Bobatha:
„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.
W metodzie nie poprawiamy patologii. Uczymy natomiast prawidłowego sposobu funkcjonowania, zbliżonego
do normalnego wzorca. Stosując odpowiednie wspomagania pomagamy dziecku osiągnąć wyższy poziom sprawności funkcjonalnej. W terapii skupiamy się na jakości ruchu, gdyż powinien on być prowadzony od razu w prawidłowym wzorcu.  

Fizjoterapeuta dobiera indywidualnie plan terapii dla każdego dziecka. Wizyta u terapeuty NDT-Bobath powinna rozpoczynać się od rozmowy z rodzicem, gdyż daje to terapeucie wiele informacji
o rozwoju dziecka, a także czas na obserwację spontanicznych ruchów pacjenta oraz pozwala dziecku zapoznać się z nowym miejscem. W terapii bardzo ważna jest ścisła współpraca z opiekunem dziecka, dlatego częstość terapii jest indywidualnie dobrana do potrzeb. Odpowiednio przeszkoleni rodzice są  w stanie kontynuować ćwiczenia stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT Bobath w warunkach domowych, co daje dużo lepsze efekty terapii.
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z Naszych usług zapraszamy do placówki Fundacji 21, gdzie certyfikowani terapeuci NDT Bobath fachowo ocenią i poprowadzą rozwój ruchowy Państwa dziecka.