NDT-Bobath dla dzieci

Metoda NDT-Bobath dla Dzieci

Metoda NDT- Bobath została stworzona w latach 40 XX wieku przez Bertę i Karla Bobath i od tego czasu jest stosowana na całym świecie jako terapia tak dla dzieci jak i dorosłych.
Przyjęta założenia i techniki usprawnianie, według tej metody są szczególnie przydatne w rehabilitacji dzieci i niemowląt, u których widoczne są różnego rodzaju zaburzenia rozwoju ruchowego.

Metoda kierowana jest głównie do pracy z dziećmi u których występują:
 
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • asymetrie ułożeniowe,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • problemy ortopedyczne,
  • porażenie splotu barkowego,
  • krecz szyi,
  • wady genetyczne,
  • wcześniaki.

Rehabilitacja według metody NDT-Bobath jest przyjazna dziecku. Pozwala mu, w najbardziej prawidłowy sposób, rozwijać typowe dla danego wieku rozwojowego aktywności ruchowe. Terapeuta pracujący metodą NDT-Bobath korzystając ze specjalnych technik swoim działaniem wspomaga naturalny rozwój ruchowy dziecka a przy tym uczy jak rozwijać dobrą kontrolę swojego ciała w przestrzeni. Usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku stać się samodzielnym wykorzystując swoje możliwości w życiu codziennym.

W terapii niemowląt bardzo ważną część stanowi prawidłowa pielęgnacja dziecka. Terapeuta daje rodzicom wskazówki o sposobie podnoszenia, noszenia, przewijania, ubierania, karmienia oraz zwraca uwagę na prawidłową pozycję dziecka podczas odpoczynku i zabawy. Powtarzanie tych czynności pozwala na dostarczanie dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych w biologicznym rytmie dnia.
Terapię prowadzi się w warunkach umożliwiających dziecku zabawę. Nie zaburza się przy tym kontaktu malucha z rodzicem.

Podstawowe założenie metody NDT Bobath najlepiej tłumaczy cytat autorstwa Karela Bobatha: „My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”. W metodzie nie poprawiamy patologii tylko uczymy prawidłowego sposobu funkcjonowania zbliżonego do normalnego wzorca. Stosując odpowiednie wspomagania pomagamy dziecku osiągnąć wyższy poziom sprawności funkcjonalej. W terapii skupiamy się na jakośći ruchu, gdyż powinien on być prowadzony od razu w prawidłowym wzorcu, bo jakość ruchu to jakość życia.

Fizjoterapeuta dobiera indywidualnie plan terapii dla każdego dziecka dlatego wizyta u terapeuty NDT-Bobath powinna rozpoczynać się od rozmowy z rodzicem, daje to terapeucie wiele informacji o rozwoju dziecka a także czas na przyglądniecie się spontanicznym ruchom pacjenta oraz pozwala dziecku zapoznać się z nowym miejscem. W terapii bardzo ważna jest ścisła współpraca z opiekunem dziecka, dlatego częstość terapii jest indywidualnie dobrana do potrzeb . Odpowiednio przeszkoleni rodzice, są w stanie kontynuować ćwiczenia stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT Bobath w warunkach domowych co daje dużo lepsze efekty terapii.