ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan


Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan opiera się na założeniu związku ruchu, mowy i myślenia. Metoda polega na powtórzeniu faz neurofizjologicznego rozwoju                w procesie terapeutycznym. Ponowne przejście przez etapy neuroewolucyjnych wzorców ruchowych dotyczących motoryki dużej, małej, funkcji wzrokowych, słuchowych oraz czynności prymarnych (oddychania, ssania, połykania, żucia) reorganizuje pracę centralnego układu nerwowego.
 
Metoda Padovan ma na celu odzyskanie utraconych funkcji centralnego układu nerwowego oraz  wykształtowanie procesów, które uległy zaburzeniu wskutek czynników zewnętrznych.
Terapię z wykorzystaniem metody Padovan  można stosować w przypadku pacjentów w każdym wieku oraz w zaburzeniach:

 

  • sensomotorycznych, np. w porażeniu mózgowym, zaburzeniach koordynacji ruchowej, udarach i urazach mózgu, dyspraksjach,
  • neuromotorycznych, np. w Zespole Downa, chorobach degenarycyjnych układu nerwowego, chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera,
  • neuropsychiatrycznych, np. w autyzmie, ADHD, depresji,
  • mowy, np. w jąkaniu, opóźnionym rozwoju mowy,
  • uczenia się, np. w zaburzeniach uwagi i koncentracji, dysleksji, dyskalkulii,
  • połykania, oddychania.

 
W celu uzyskania najlepszych rezultatów terapia z wykorzystaniem Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan powinna być prowadzona regularnie, minimum 2 razy                w tygodniu.
 
Strona oficjalna metody: www.padovan.pl