Neurologopeda

 Terapia neurologopedyczna prowadzona jest psychostymulacyjną metodą kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia. Od 2004 roku metoda nazywa się Dyna-Lingua M.S. Prowadzi ją wyspecjalizowany neurologopeda. "Metoda psychostymulacyjna to system sposobów oddziaływania, których nadrzędnym celem jest zaktywizowanie psychiki człowieka (poddanego terapii) do uczenia się, pokonywania przeszkód i zdobywania nowych kompetencji, także językowych". Terapeuta pracujący tą metodą musi działać zarówno konsekwentnie, jak i elastycznie stwarzając dziecku poczucie partnerstwa. Metoda psychostymulacyjna jest metodą uniwersalną, ponieważ nie ogranicza się do jednego typu zaburzenia. W skład metody wchodzą techniki rozwijające myślenie, wyobraźnię, teorię umysłu oraz integrację sensoryczną dla rozwoju mowy. Każdy neurologopeda pracujący w naszym ośrodku w Krośnie ustala indywidualny plan działania dla każdej potrzebującej osoby,

 

Metody pracy neurologopedy wg techniki psychostymulacyjnej

 

RELAKS PSYCHOSTYMULACYJNY

 

"Jest to technika, która zmniejsza ograniczenie spontanicznej aktywności słownej dzieci. W tym wypadku chodzi o ograniczenie wynikające z przewlekłego stresu komunikacyjnego".

Techniki ruchowe towarzyszące relaksowi likwidują napięcia utrzymujące się w pewnych okolicach ciała dziecka. Napięcia te są efektem przewlekłego stresu komunikacyjnego.

Integralnym elementem relaksu jest muzyka grecka towarzysząca opowiadanej bajce. "Bajka opowiadana jest językiem zrozumiałym, poprawnym, literackim, z dbałością o szczegóły i konkrety, co silnie aktywizuje wyobraźnię. Pobudzanie wyobraźni jest jednym z najważniejszych zadań metody psychostymulacyjnej". Nasza fundacja w Krośnie wykorzystuje metodę relaksu psychostymulacyjnego, a neurologopedzi zauważają jej pozytywne skutki.

 

ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCE

 

Ćwiczenia energetyzujące odwołują się do wyobraźni dziecka oraz opierają się na schematach zachowań czynności człowieka lub zwierząt. "Ruch ciała jest sterowany całościowym wyobrażeniem, co sprzyja integracji i koordynacji aparatu mięśniowego. Bardzo ważnym czynnikiem jest aspekt przeżyciowy tych ćwiczeń, wczucie się w odtwarzaną postać, złapanie istoty i charakteru kreowanego ruchu". Ćwiczenia te mogą być wykorzystywane zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej.

Ćwiczenia energetyzujące składają się z trzech grup ćwiczeń:

- rozgrzewki,

- ćwiczeń ugruntowujących ciało,

- ćwiczeń koordynacyjnych.

Neurologopedzi naszej fundacji z Krosna prowadzą tego typu ćwiczenia chcąc przede wszystkim: wywołać stan ożywienia, pobudzić krążenie i oddychanie, podnieść nastrój, polepszyć odbieranie impulsów dochodzących z mięśni, podnosić świadomość ruchu i zakres jego kontroli, poprawić współpracę obu półkul mózgowych.

 

ĆWICZENIA ODDECHOWO-GŁOSOWE

 

Prawidłowe oddychanie jest podstawą poprawnego mówienia, dlatego sposób oddychania znajduje się w zakresie zainteresowań logopedii oraz neurologopedów z naszej fundacji, której siedzibą jest Krosno.

Wstępem do tych ćwiczeń jest przeprowadzenie relaksu, który usuwając napięcie mięśniowe, przyczynia się do poprawy wzorca oddechowego. Po zakończeniu relaksu przeprowadzane są właściwe ćwiczenia oddechowo-głosowe. Ćwiczeniom (podczas wydechu) zawsze towarzyszy głos, ponieważ tylko łączenie oddechu z głosem stanowi podstawowy warunek przydatności tej techniki w terapii mowy.

 

MOTYWACJA DO MÓWIENIA

 

Według Kazimierza Obuchowskiego motywacja to czynnik popychający do działania. W metodzie psychostymulacyjnej motywacja do mówienia traktowana jest jako "czynnik lub zespół czynników skłaniających dziecko do nawiązywania słownego kontaktu z innymi ludźmi".

Neurologopeda powinien wspierać proces motywacyjny, czyli:

  • - pobudzać energię potrzebną do mówienia,

  • - pomagać w budowaniu wypowiedzi i realizowaniu jej,

  • - "sterować uwagą dziecka tak, aby ułatwić mu odbiór komunikatów słownych oraz kontrolę jego własnych wypowiedzi",

  • - "wspierać wysiłki dziecka aż do osiągnięcia przez nie celu, czyli rozwinięcia umiejętności słownego porozumiewania się i utrwalenia się wewnętrznych mechanizmów psychologicznych, tworzących motywację do mówienia".

 

Terapeuta mowy powinien stosować takie formy pomocy, które wzmocnią motywację do mówienia oraz utrwalą ją poprzez dostarczanie dziecku poczucia osiągnięcia sukcesu.

Techniki wspierające motywację do mówienia:

  • - "zalewanie mową",

  • - technika wielokrotnych powtórzeń,

  • - zabawy tematyczne ("zabawa daje dzieciom z zaburzeniami mowy możliwość nawiązania partnerskiej relacji z osobą dorosłą, a tym samym wpływa na ich poczucie własnej wartości"),

  • - psychodrama

 

TRENING ZORGANIZOWANEJ AKTYWNOŚCI

 

"Trening zorganizowanej aktywności występuje we wszystkich formach pracy terapeutycznej realizowanych w ramach metody psychostymulacyjej. Aktywność zorganizowana to działania celowe i uporządkowane". Każda czynność, zabawa, zadanie wykonywane przez dziecko musi mieć swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Zasady te dotyczą zarówno aktywności ruchowej, jak i werbalnej dziecka.

 

Techniki ruchowe ułatwiające mówienie i rozumienie mowy:

  • - rytmogesty,

  • - kreacje ruchowe.

Celem tych działań jest kompensacja deficytu informacyjnego występującego w kanale słuchowym, wzmocnienie procesu różnicowania wypowiedzi, wspieranie wzorców ruchowych wypowiedzi, wzocnienie procesów rozumienia oraz zapamiętywania całych wypowiedzi zdaniowych. Warto zaznaczyć, że ruch ciała, a w szczególności ruch rąk wywiera wpływ na emisję mowy.

 

 

Bibliografia:

M.Młynarska, T.Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, Warszawa 2000.

W ramach terapii neurologopedycznej prowadzimy wczesną interwencję logopedyczną dzieci od dnia narodzin. Dzieci uczone są prawidłowego odruchu ssania, prawidłowego zbierania pokarmu z łyżeczki oraz picia z otwartego kubeczka. Stymulowane jest również połykanie, gryzienie oraz żucie.

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do dzieci już od pierwszych dni życia aż po wiek dojrzały.

Neurologopeda Krosno Neurologopeda - Krosno