ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej

 

Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Ma duży wpływ na psychikę i funkcjonowanie ogólne organizmu. Wycisza emocje, zmniejsza lub niweluje stres. Specjalny masaż taktylny normalizuje wrażliwość dotykową, zarówno nadwrażliwość, jak i podwrażliwość. Poprawia pracę czucia dotykowego, napięcie mięśniowe, zwiększa świadomość kinestetyczną ciała. Terapia Taktylna pozytywnie wpływa na rozwój zdolności manualnych, integracji sensomotorycznej odruchów, koordynacji ruchowej, poczucia granic własnego ciała. Uaktywnia też pamięć długoterminową.
 

Metoda Neurosensomotorycznej Terapii Taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych z:
- porażeniami mózgowymi,
- autyzmem,
- Zespołem Aspergera,
- zachowaniami agresywnymi,
- opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
- nadpobudliwością psychoruchową,
- ADHD,
ADD,
- trudnościami w nauce,
- zaburzeniami mowy,
- niestabilnością emocjonalną,
- dysleksją,
- epilepsją,
- FAS

 

Terapia ta może być stosowana:
- samodzielnie
- jako jedna z podstawowych technik w terapii,
- jako technika wspomagająca przy realizacji wynikającego z diagnozy indywidualnego programu terapeutycznego dziecka.