ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Rehabilitacja ruchowa


Rehabilitacja ruchowa jest formą terapii motorycznego usprawniania dziecka lub osoby dorosłej dla lepszego funkcjonowania w czynnościach życia codziennego i poprawy postawy ciała. Fizjoterapeuta dokonuje oceny zdolności motorycznych w celu określenia problemu pacjenta i dobrania odpowiednich metod terapeutycznych w oparciu o diagnozę badania lekarskiego. Terapeuta ustala i realizuje odpowiedni program terapii ruchowej dobrany indywidualnie do danej osoby oraz prowadzi dokumentację medyczną postępowania fizjoterapeutycznego i oceny jakości świadczonych terapii.
           
            W jakiej sytuacji należy zwrócić się do fizjoterapeuty?
 • Kiedy rodzice dostaną takie zalecenie od lekarza  rodzinnego, neurologa lub ortopedy.
 • Kiedy rodzica niepokoi stan ruchowy dziecka np. dostrzega asymetryczne ułożenie ciała. tendencje do odginania, ma zbyt małą lub zbyt dużą aktywność ruchową, jest zbyt płaczliwe, ma kłopoty ze snem czy jedzeniem.
 • Kiedy rodzice chcieliby poznać prawidłowe sposoby pielęgnacji dziecka, co ma dużą wartość profilaktyczną dla przyszłego rozwoju dziecka.
 • Kiedy  u dziecka wykryto lub podejrzewa się wadę postawy, wadę stóp.
 • Kiedy rodzice poszukują informacji dotyczącej odpowiedniego obuwia oraz dobrania sprzętu.
 • Kiedy u dziecka rozpoznano dysfunkcje natury sensorycznej (kłopoty ze sferą dotykową, z równowagą, percepcją oraz propriocepcją).
 
            Fizjoterapeuci Fundacji 21, podczas pracy z dziećmi, w zależności od potrzeb dziecka wykorzystują następujące formy terapii: 
 • elementy NDT Bobath,
 • elementy PNF,
 • elementy Integracji Sensorycznej,
 • elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp,
 • elementy trójpłaszczyznowej terapii skolioz,
 • masaż Shantala,
 • K-Taping,
 • elementy W.Sherborne,
 • elementy korekty wad postawy,
 • elementy technik mięśniowo – powięziowych,
 • elementy terapii ręki,
 • elementy terapii Emmett'a.
 
Wczesna interwencja fizjoterapeutyczna jest niezwykle ważna ze względu na dynamikę rozwoju dziecka, dlatego im wcześniej jest podjęta rehabilitacja, tym większe są szanse na lepsze funkcjonowanie ruchowe. Dla lepszych efektów terapii niezwykle ważna jest systematyczność udziału w zajęciach rehabilitacyjnych oraz współpraca z rodzicami przez kontynuowanie ćwiczeń w domu.

 
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z Naszej pomocy zapraszamy do siedziby Fundacji 21.