ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Sensoplastyka


Sensoplastyka© I.A. Stefańskiej – to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną/ z elementami Coachingu. Istotą Sensoplastyki© jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka© to tylko i wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki© to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni- wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.
 
Zasady Sensoplastyki© są bardzo proste:
1. Używamy tylko i wyłącznie produktów spożywczych.
2. Zajęcia odbywają się na otwartej przestrzeni np. podłodze, ziemi.
3. Dajemy uczestnikom zajęć czas tzn. nie pośpieszamy, nie przymuszamy, nie zachęcamy na siłę.
4. Nie używamy fartuchów czy też odzieży ochronnej, która mogłaby sugerować, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie.
5. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia.
6. Zamiast zachęcać, dajemy czas i po prostu się bawimy.
7. Dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu- nazywamy emocje, sytuacje, zadajemy pytania, jasno stawiamy granice.
8. Szanujemy wizerunek dziecka tj. nie fotografujemy dzieci bez koszulek, w samych pampersach.
9. Brudzimy się.
 
Sensoplastyka© wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku.
 
Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy również na wiele aspektów rozwoju dzieci:
  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
  • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.
 
Sensoplastyka©, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy   na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.
 
Podczas warsztatów Sensoplastycznych© wykorzystujemy materiały plastyczne, które uczestnicy samodzielnie przygotowują wyłącznie z produktów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że użyte materiały są bezpieczne dla dzieci (uwagę zwracamy na możliwość pojawienia się alergii pokarmowych).
 
Kolejną cechą zajęć Sensoplastycznych© jest „przemiana”. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki   i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo-skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian.
 
Podsumowując Sensoplastyka© to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplastycznych© w pracy z dziećmi wpływamy          na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa. Zajęcia Sensoplastyczne© stymulują także u dzieci nabywanie świadomości własnego ciała, jego granic oraz orientacji w przestrzeni.
 
Najważniejszym podsumowaniem działań Sensoplastycznych©, jest zdanie, które każdy z nas bardzo dobrze zna: „Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko;-)”! (i brudny dorosły też;-)
 
 
Źródło:
  1. Stefańska I.A., Sensoplastyka©, materiały szkoleniowe, Lublin 2014.