ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Terapia psychologiczna


 
Terapia psychologiczna dziecka to cykl regularnych spotkań. Psycholog to specjalista zajmujący się diagnozą rozwoju dziecka, m.in. intelektualnego i społeczno-emocjonalnego. Wnikliwa diagnoza to określenie nie tylko słabych, ale także mocnych stron dziecka oraz zapoznanie się z jego sytuacją rodzinną. Postawienie trafnej diagnozy pozwala na określenie oddziaływania terapeutycznego w celu rozwiązania zgłaszanych problemów, czy poprawy funkcjonowania. Ważne jest również wsparcie dziecka w pokonywaniu kolejnych progów rozwoju oraz w radzeniu sobie z trudnościami.
 
Bardzo ważną rolę w terapii dziecka odgrywają jego rodzice. To oni jako pierwsi zauważają, że ich dziecko potrzebuje pomocy. Niepokojące objawy wymagające konsultacji ze specjalistą  to m.in. bardzo duża agresywność wobec otoczenia, trudności szkolne, problemy z jedzeniem, ze snem, zachowania nieakceptowane społecznie, nadmierny lęk i wiele innych objawów. Rodzicom  przekazywane są na bieżąco postępy w terapii oraz zalecenia do pracy w domu.
Za sukces terapii dziecka odpowiada nie tylko wiedza i doświadczenie psychologa, ale także zaangażowanie dziecka i jego rodziców.
 
Terapia psychologiczna w Fundacji 21 obejmuje:
  • terapię osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera),
  • terapię zaburzeń nastroju u dzieci,
  • terapię zaburzeń zachowania i emocji u dzieci,
  • terapię zaburzeń lękowych u dzieci,
  • terapię osób z zaburzeniami genetycznymi (np. Trisomia 21),
  • wspieranie rozwoju psychoruchowego u dzieci zdrowych,
  • wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • konsultacje dla Rodziców.
 
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy psychologa!