ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Terapia ręki


Terapia ręki powstała w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, mająca na celu zaangażowanie całej kończyny górnej               w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym przygotowanie do pisania.
 
Terapia ręki to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, a w późniejszym etapie ćwiczenia grafomotoryczne i naukę pisania.
 
Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:
 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (np. picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manipulacyjnych (np. układanie małych przedmiotów, lepienie z plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową,
 • wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy.
 
Terapia ręki ma na celu:
 • usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego                       jak i głębokiego,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi,
 • doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.
 
Etapy terapii:
 1. Powitanie.
 2. Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu.
 3. Stymulowanie czucia głębokiego.
 4. Ćwiczenia rozmachowe/ rozruchowe.
 5. Ćwiczenia manualne.
 6. Ćwiczenia manipulacyjne.
 7. Rozluźnienie.
 8. Pożegnanie.
 
Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp. W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania. Wszystkie proponowane zabawy mają jednak swoją kolejność i nie mogą być wprowadzane w sposób przypadkowy. Należy także pamiętać o tym, że rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do jego całościowego rozwoju,              co oznacza, że wszystkie działania proponowane w trakcie terapii muszą być odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego dziecka, lecz także do poziomu jego funkcjonowania poznawczego.
 
U dzieci z Trisomią 21 terapia bazuje na różnych masażach, ćwiczeniach, a także zabawach wzmacniających poszczególne mięśnie. Ponieważ dzieci z Trisomią 21 często mają zaburzenia sensoryczne w obrębie rąk, zadania w terapii ręki związane są także z odwrażliwianiem sensorycznym.
 
Terapia rozwija zdolności ruchów precyzyjnych dłoni, co wiąże się ze wzrostem możliwości komunikacyjnych, rozwojem mowy oraz jest niezbędnym elementem do wykonywania czynności samoobsługowych.
 
 
Bibliografia:
 1. W. Bartkiewicz, A. Giczewska, „Terapia ręki”, Warszawa 2014;
 2. Materiały szkoleniowe, „Terapia ręki I i II stopień”, Warszawa 2014.