ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Trening umiejętności społecznych


Trening umiejętności społecznych to uczenie nowych umiejętności społecznych. Nabywanie nowych kompetencji jest bardziej skuteczne, gdy odbywa się w przyjaznym  i wspierającym otoczeniu. Nauczanie bazuje na wykorzystywaniu modelowania (prezentacja umiejętności), odgrywaniu ról (dziecko ma możliwość przećwiczenia umiejętności), udzielaniu informacji zwrotnych (po odegraniu roli) oraz generalizacji (wykorzystanie nabytych umiejętności w innym środowisku).
 
Zaleca się udział dziecka w zajęciach TUS, gdy dziecko:
- nie nauczyło się danego zachowania,
- zna dane zachowanie, ale nie jest w stanie go stosować,
- umie odpowiednio się zachować, ale nie zawsze to wykorzystuje, gdy to jest wskazane,
- wykorzystuje konkurencyjne zachowanie zamiast właściwej umiejętności. 
 
W czasie zajęć TUS ćwiczy się umiejętności prospołeczne, komunikację, rozumienie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętności planowania, a także inne niezbędne kompetencje społeczne.
Relacje społeczne tworzące się podczas zajęć pozwalają stworzyć bezpieczne miejsce do rozmowy o własnych problemach. Często są to pierwsze pozytywne doświadczenia dla dziecka z deficytami społecznymi w grupie rówieśniczej.
 
Zajęcia w ramach TUS odbywają się na terenie ośrodka (zajęcia stacjonarne), oraz poza ośrodkiem (zajęcia terenowe). Przećwiczenie wypracowanych umiejętności w innych miejscach pozwala na utrwalenie nabytych zdolności i ich generalizację. TUS odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut. Uczestnicy grupy są dobierani ze względu na wiek, diagnozę, funkcjonowanie poznawcze, a także występowanie zachowań trudnych i zainteresowania.