ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

TURNUS TERAPEUTYCZNY Z METODĄ PADOVANTurnus terapeutyczny z Metodą Padovan przygotowany jest dla osób w każdym wieku z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • Trisomią 21,
  • autyzmem,
  • mózgowym porażenime dziecięcym,
  • udarem,
  • trudnościami w uczeniu się,
  • zaburzenaimi artykulacji.

Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan polega na reorganizacji pracy centralnego układu nerwowego poprzez ponowne przejście przez etapy neuroewolucyjnych wzorców ruchowych dotyczących motoryki dużej, małej, funkcji wzrokowych, słuchowych oraz czynności prymarnych.


Turnus
obejmuje:
  • 50 minut x 10 - Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan,
  • 50 minut x 10 - terapia logopedyczna,
  • 50 minut x 10 - terapia do wyboru: pedagogiczna (w tym terpaia ręki), psychologiczna, fizjoterapeutyczna

Cena turnusu: 2100 zł

 
    


Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 531 977 074